Skamet OÜ tillverkar rökrör i varierande diametermått och storlek. Förutom raka rör gör vi också böjar och grindventiler till ugnar och eldstäder. Väggarna på standardprodukter är 1,2 mm tjocka. Produkter med tjockare material finns på begäran. Alla rör är gjorda av järnmetall. Vi erbjuder en mängd olika dekorativa skivor och nät till rökrör för montering runt röret.

[dywp_alert style=”grey” icon=”no-icon” ] Raka rör[/dywp_alert]

De raka rörens angivna diameter avser dess inre storlek. En av ändarna på alla raka rör har en krage (kragens yttre diameter är den samma som den inre diametern på motsatt ände) för anslutning till andra rör.

Parametrar för Standardprodukter: Extra tillval:
» Diameter 103 – 200 mm;
» material – järnmetall;
» 200 – 1000 mm lång;
» 1.2 mm tjock.
» rör med andra diametermått, icke-standard;
» korrosionsbeständig metall;
» vi gör även längre svetsade rör;
» rör kan också tillverkas i tjockare metall.

 

[dywp_alert style=”grey” icon=”no-icon” ] Böjar [/dywp_alert]

  Diameter som anges för rökrörsböj avser dess inre storlek. Böjar har inga kragar, d.v.s. att den inre diametern är samma i båda ändar. Klaff eller spjällsventiler kan monteras inne i böjen. I tillägg kan renshål installeras på rökböjarna – fästa med skruvar. Böjar kan också sammanfogas med varandra genom användande av kragar – se nedan.

Parametrar för Standardprodukter: Extra tillval:
» Diameter 103 – 200 mm;
» material – järnmetall;

» längd mäts från böjens utgång (från 300 mm till 1000 mm);
» böjens vinkel är 90˚ och 135˚ grader;
» 1.2 mm tjock.
» rör med andra diametermått, icke-standard;
» korrosionsbeständig metall;
» vi gör även längre svetsade rör;
» vi kan även tillverka längre eller kortare böjar;
» böjningsvinklar kan altereras.

[dywp_alert style=”grey” icon=”no-icon” ] Spjällsventiler [/dywp_alert]

  Angiven diameter på rökkanal avser ventilens inre storlek. Den ena änden av klaffventilen har en krage (yttre kragdiameter är den samma som den inre diametern på motsatt ände). Skjutspjäll har en inre diameter på ena sidan som passar med den yttre diametern på motsatt sida. Spjällsventiler av båda typer kan sammanfogas med andra rör.

Parametrar för Standardprodukter: Extra tillval:
» Diameter 103 – 200 mm;
» material – järnmetall;
» längd på skjutgrindar är 80 mm och klaff grindar – 300 mm;
» 1.2 mm tjock.
» rör med andra diametermått, icke-standard;
» korrosionsbeständig metall;
» vi gör även längre svetsade rör;
» rör kan också tillverkas i tjockare metall.

 

[dywp_alert style=”grey” icon=”no-icon” ] Kragar [/dywp_alert]

  Rörkragens diameter anger dess yttre dimension. Kragar är avsedda till att sammanfoga rörböjar och vid behov även till ventilgrindar och raka rör. Kraglängden är 80 mm. Då rör sammanfogas så att båda kragändar är infogade i andra rör, kan hela strukturen bli 10-20 mm längre. Produktsortimentet innefattar kragar i olika storlekar: från 103 mm till 200 mm.

Parametrar för Standardprodukter: Extra tillval:
» Diameter 103 – 200 mm;
» material – järnmetall;
» 80 mm lång;
» 1.2 mm tjock.
» rör med andra diametermått, icke-standard;
» korrosionsbeständig metall;
» vi gör även längre svetsade rör;
» rör kan också tillverkas i tjockare metall.

[dywp_alert style=”grey” icon=”no-icon” ] Skorstenshattar [/dywp_alert]

  Skorstenenshattens diameter anger dess yttermått. Hattar förhindrar att regnvatten kommer ner i skorstenen och ugnen. Produktsortimentet innefattar hattar i varierande storlekar: från 103 mm till 200 mm.

Parametrar för Standardprodukter: Extra tillval:
» Diameter 103 – 200 mm;
» material – järnmetall;
» 1.2 mm tjock.
» rör med andra diametermått, icke-standard;
» korrosionsbeständig metall;
» vi gör även längre svetsade rör;
» rör kan också tillverkas i tjockare metall.

 

[dywp_alert style=”grey” icon=”no-icon” ] Rökrörsövergångar [/dywp_alert]

Rökrörsövergångar är till för att sammanfoga eller förlänga två rör med olika diameter.

Övergångens första angivna nummer är ytterdiametern och det andra numret är den inre diametern.

Ex: 115 (yttre) → 150 (inre)

Parametrar för Standardprodukter: Extra tillval:
» Diameter 103 – 200 mm;
» material – järnmetall;
» 80 mm lång;
» 1.2 mm tjock.
» rör med andra diametermått, icke-standard;
» korrosionsbeständig metall;
» vi gör även längre svetsade rör;
» rör kan också tillverkas i tjockare metall.

 

[dywp_alert style=”grey” icon=”no-icon” ] Dekorlist till Rökrör [/dywp_alert]

Val:
» tillverkad av standardmetall;
» dekorativ list till rökkanaler 115 mm och 120 mm tillverkade av pressad metall (med kant), till övriga storlekar trimmas kanten (slät)
» Kanten är 50 mm bred (bredare kant på begäran)
» rektangulär list på begäran
» på begäran (IL-115; IL-120; IL-160; IL-180; IL-200)