STOVES HEATED IN THE SAME ROOM
5 m³ – 12 m³
  • 5 m³ – 12 m³
  • 8 m³ – 18 m³
  • 16 m³ – 25 m³

Mini

Modeller från PS serien är gjorda för eldning i mindre bastu och bastutunnor, samt ämnade att generera torr eller fuktig

Bastuugn med Metallram Ugnar uppvärmda i samma rum

Facket för vedeldning finns inne i bastun. Standardugnar görs med möjligheten att koppla till skorstenen uppifrån eller bakom ugnen. Det
STOVES HEATED FROM OTHER ROOM
5 m³ – 12 m³
  • 5 m³ – 12 m³
  • 8 m³ – 18 m³
  • 16 m³ – 25 m³

Mini

Modeller från PS serien är gjorda för eldning i mindre bastu och bastutunnor, samt ämnade att generera torr eller fuktig

Bastuugn med Metallram Ugnar uppvärmda från annat rum

Ugnen installeras I väggen och värms upp från ett annat rum. Dess genomgående del är 170 mm lång. Vid behov