Mini

Modeller från PS serien är gjorda för eldning i mindre bastu och bastutunnor, samt ämnade att generera torr eller fuktig

Bastuugn med Metallram Ugnar uppvärmda i samma rum

Facket för vedeldning finns inne i bastun. Standardugnar görs med möjligheten att koppla till skorstenen uppifrån eller bakom ugnen. Det

Mini

Modeller från PS serien är gjorda för eldning i mindre bastu och bastutunnor, samt ämnade att generera torr eller fuktig

Bastuugn med Metallram Ugnar uppvärmda från annat rum

Ugnen installeras I väggen och värms upp från ett annat rum. Dess genomgående del är 170 mm lång. Vid behov