Facket för vedeldning finns inne i bastun. Standardugnar görs med möjligheten att koppla till skorstenen uppifrån eller bakom ugnen. Det är möjligt att beställa en omvänd modell, d.v.s. med anslutning endast uppifrån, vid sidan för eldfackets lucka.

Showing all 7 results