SKAMET OÜ

KONTOR OCH FABRIK

Måndag-Fredag 8 -16
+372 44 01 001
info@skamet.ee

Savi 9, Pärnu
80040 Estland

FAQ

Det beror på hur lång tid du skulle vilja njuta av att vara i bastun. Ugnen i metallram värmer upp bastun snabbare, men kyls snabbt ner då den inte eldas. Ugn i näthölje värms upp långsamt, men har bättre värmehållande förmåga.

Material är indelade efter deras värmeväxlingskapacitet: taket i förbränningskammaren är 6 mm tjockt; bakre vägg 4 mm; sidoytor 3 mm och ugnens hölje – 0,8 mm. Grundmaterialet för ugnarna är varmvalsat stål. Vi producerar förbränningskammare med olika tjocklekar på begäran.

Vedklabbar som är 35-40 cm långa kan användas till ugnar monterade I bastun. Om ugnens förbränningskammare ligger i anslutande rum och bastun värms upp genom väggen, ska vedklabbarna vara längre och nå upp till 55-60 cm.

Använd på rätt sätt kan din ugn ge samma uppvärmningskvalitet i 8-12 år (vid uppvärmning av bastun i genomsnitt en gång per vecka). Vad det gäller ugnar i näthölje har vi hittills producerar dem sedan 2007 än så länge är de i gott skick.

Standardpannor tillverkas av följande material: 3mm tjock vanlig stål; 2 mm tjock rostfritt stål. Vi gör även tjockare pannor på begäran.

Standardpannans diameter är 450 mm. Vi kan också göra mindre värmepannor (445, 430, 420, 400 380, 300, 280 mm) eller större (455, 470, 500, 550, 600, 700, 900, 1200 mm) diametrar.

Pannans livstid är 6-8 år (Pannor måste vara jordade. EXTRA TÅLIG KORROSIONSBESTÄNDIG PANNA).

SKAMET OÜ

Kontakta oss