Vårt företag OÜ Skamet bildades i januari 2006, då vi köpte upp en tidigare metalltillverkare, Härma metall OÜ. Vi fortsatte med tillverkning och försäljning av vedeldade bastuugnar i valsad metall, värmepannor och rökkanaler. Numera är företaget uppbyggt av inhemskt kapital. Industribyggnader finns på Savi 9, i Pärnu. Huvudprodukterna är bastuugnar (stålugnar och ugnar med näthölje), värmepannor och rökkanaler. Under årens lopp har vi utvecklat nya produkter: kaminer i näthölje; rökerier; varmvattenberedare i rostfritt stål, med anoder; ackumulatortankar; pannor och braskaminer. De flesta produkter exporteras, främst till våra största partners i Lettland, Litauen och Tyskland. Vi har också exporterat våra produkter till Belgien, Finland, Kanada, Polen, Australien och Sverige. Under år 2010 påbörjade vi ett underavtalsenligt samarbete med finska företaget
Etelä-Hämeen Metalli, för vilka vi utför metallarbeten.

Vårt företag styrs enligt EU- standard ISO 9001:2015. 2007 blev Skamet OÜ medlem i Estländska handels- och industrikammaren. Sedan 2008 har vårt företag använt sig av ett kvalitetsstyrningssystem som ger oss rätten att märka våra produkter med CE märkning.
Som ett led av medverkande i ett program för innovativa åtgärder mottog Skamet OÜ ett pris från Enterprise Estonia EAS för projektet “Testning av rökkanaler med deras utveckling som syfte”.
Projektet varade från 01 juli till 30 november 2011. Ett annat pris mottogs som en del av ett program för kunskaper och kunskapsutveckling i projektet “Att få bastuugnar att överensstämma med EU: s normer”. Projektet varade 01 november 2011 till 31 januari 2012.