Skamet OÜ tillverkar tankar med flera användningsområden; varmvattenberedare, ackumulatortankar. De är tillverkade av gjutjärnsmetaller eller rostfritt stål. Standard diameter är 40 och 45 cm och volymen 80-150 liter. Vi tillverkar både slutna värmepannor som kan kopplas till vattenledningssystemet och öppna värmepannor för användning utan tryck. Produktionen omfattar horisontella och vertikala pannor. Förutom standardprodukter gör vi även värmepannor på förfrågan (d.v.s. enligt ritning el motsvarande kunds gamla varmvattentank).
Ackumulatortankar – antingen cylindrisk eller rektangulär – tillverkas enbart enligt kunds ritning. Vi gör cylindriska Ackumulatortankar med en variation på diameter mellan 500-1200 mm.

Showing all 2 results