Vilken bastuugn är bäst – ugn med näthölje eller metallram?

Det beror på hur lång tid du skulle vilja njuta av att vara i bastun. Ugnen i metallram värmer upp bastun snabbare, men kyls snabbt ner då den inte eldas. Ugn i näthölje värms upp långsamt, men har bättre värmehållande förmåga. 

Hur tjockt är materialet som används vid tillverkning av ugnar?

Material är indelade efter deras värmeväxlingskapacitet: taket i förbränningskammaren är 6 mm tjockt; bakre vägg 4 mm; sidoytor 3 mm och ugnens hölje – 0,8 mm. Grundmaterialet för ugnarna är varmvalsat stål. Vi producerar förbränningskammare med olika tjocklekar på begäran. 

Hur långa vedklabbar kan användas I bastuugnarna?

Vedklabbar som är 35-40 cm långa kan användas till ugnar monterade I bastun. Om ugnens förbränningskammare ligger i anslutande rum och bastun värms upp genom väggen, ska vedklabbarna vara längre och nå upp till 55-60 cm.

Hur lång livstid har ugnen?

Använd på rätt sätt kan din ugn ge samma uppvärmningskvalitet i 8-12 år (vid uppvärmning av bastun i genomsnitt en gång per vecka). Vad det gäller ugnar i näthölje har vi hittills producerar dem sedan 2007 än så länge är de i gott skick.

Hur tjock är metallen som används vid framställning av värmepannor?

Standardpannor tillverkas av följande material: 3mm tjock vanlig stål; 2 mm tjock rostfritt stål. Vi gör även tjockare pannor på begäran. 

Vilken diameter har värmepannan?

Standardpannans diameter är 450 mm. Vi kan också göra mindre värmepannor (445, 430, 420, 400 380, 300, 280 mm) eller större (455, 470, 500, 550, 600, 700, 900, 1200 mm) diametrar. 

Hur lång livstid har en värmepanna?” state=”closed”] Pannans livstid är 6-8 år (Pannor måste vara jordade. EXTRA TÅLIG KORROSIONSBESTÄNDIG PANNA).